AKMER SİGORTA ARACILIK

Risk Analizi

Sigorta sektörü için risk analizi; kurumsal risk yönetimi çerçevesinde belirlenmiş tehlike riskinin daha iyi tanımlanması için yerine getirilen bir süreçtir. “Tehlike Risk Analizi” bir kurumun, alanın, şirketin veya tesisin özellikle yangın, sel, deprem gibi doğrudan risklerini ortaya koymak olarak tanımlanmaktadır. Risk analizi sonrasında, üzerinde çalışılan tesiste tespit edilen risklerin neden sonuç ilişkisiyle anlatıldığı bir rapor oluşturulur. İşletmede olabilecek muhtelif hasar senaryoları ele alınır.

AKMER Sigorta, uzman hasar eksperleri, alanında deneyimli mühendisler ve danışmanlık hizmeti aldığı hukukçular ile risk analizi yapıp bu riskleri belirler, değerlendirir ve çözümler üretir. Son olarak, tesisin sahip olduğu tehlike risklerinin azaltılması için, işletmeye yönelik öneriler listesi, sigortalının uzun vadede menfaatini gözetecek şekilde hazırlanarak rapor tamamlanır ve sigortalı bu hususta bilgilendirilir.